PRODUSERT MED BRUKERERFARING OG KVALITET
Fuging

Vi utfører fuging av betong elementer samt dører og vinduer.

Vi har også fugeoppdrag for Overhalla Betongbygg (tidligere OCEM), BS Entreprenør og Hårr Snåsa Betong

Copyright 2013-2014 - bernt-dahl.no - All Rights Reserved.
Org nr. 986 939 229 - post@bernt-dahl.no